Zalau , Bd. Mihai Viteazu Nr. 58 C, Zalau, jud. Salaj